V roce 2022 započala pomalými krůčky rozsáhlá rekonstrukce historické budovy zámku. Rekonstrukce je financována převážně z různých dotačních titulů, z nichž nejhlavnějším je Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky. Na této stránce můžete sledovat, jak rok po roku jednotlivé práce postupovaly.