V roce 2022 se uskutečnily první zámecké slavnosti. Byla tak založena nová tradice, která se bude opakovat každý rok vždy v polovině července. Slavnosti se budou zaměřovat na významnou událost či osobnost vztahující se k historii zámku. V roce 2022 slavnosti připomínaly 100. výročí vydání prvních tezí Panevropy Richardem Coudenhove-Kalergi. Letos budou slavnosti patřit raně baroknímu sochaři Janu Brokoffovi a jeho sochařské tvorbě v Poběžovicích.

II. Zámecké slavnosti- Barokní Poběžovice se uskutečnily ve dnech 14. – 16. července 2023.

III. Zámecké slavnosti proběhnou ve dnech 17. – 18. 8. 2024.