Pokud vám nestačí informační cedule kolem zámku nebo přichystané informační brožury a dychtíte po hlubších znalostech místní historie, využijte naše průvodcovské služby.  

Kdy: každý den (VYJMA PONDĚLÍ) v červenci a v srpnu

Začátek prohlídky: vždy v 10:00 hod. nebo 14:00 hod.

Rozpis prohlídek:

úterý, čtvrtek, sobota- 10:00 okruh Vnitřní město, 14:00 okruh Kostel

středa, pátek, neděle- okruh Zámek, park

Vstupné: základní 50,- Kč, snížené 25,- Kč

Průvodce: zaměstnanci MKIS Poběžovice

Prohlídku mimo turistickou sezónu nebo skupinové prohlídky nad 10 osob mimo uvedené časy lze objednat na telefonním čísle: +420 730 890 861.