I v roce 2023 bylo možné během zámeckých slavnostní přispívat na sbírkový účet pro záchranu zámku. Pokladničky byly připravené dvě: jedna na výstavě Barokní region/Barokní Poběžovice a druhá na večerním koncertu pěveckého sboru Čerchovan. Celkem se podařila vybrat částka: 12. 306,- Kč, za kterou velice děkujeme.