Již téměř dva roky aktivně funguje sbírkový účet na záchranu zámku, na který se může přispívat jakoukoliv formou. Mnozí jste se zapojili do virtuálního běhu nebo jste si zakoupili kámen během benefiční akce „Kup kámen, zachraň zámek“. Jiní jste zase využili možnost poslat finanční příspěvek rovnou na sbírkový účet. Za všechno jsme vděční a snažíme se s penězi nakládat efektivně.

Během benefiční akce „Kup kámen, zachraň zámek“ jsme poprvé slíbili, že za peníze ze sbírkového účtu necháme vytvořit nové zámecké dveře. Po té, co částka přesáhla 150 000,- Kč jsme začali domlouvat pana truhláře Chvala z Osvračína, poběžovického kováře Honzu Ďuriše a zahájili jsme jednání s domažlickými památkáři, jaké technologické postupy při výrobě dveří zvolit. Po roce vám můžeme představit výsledek. 29.8. 2022 byly osazeny nové dveře, které, doufejme, předznamenávají začátek velké zámecké záchrany. Všem dárcům upřímně děkujeme!