Původně vladycký rod z Wunschwitz pocházel z Dolní Lužice a na počátku 17. století přišel do Čech. Členové rodu se stali válečnými zbohatlíky a byli povýšeni do stavu svobodných pánů. Matyáš Bohumír z Wunschwitz jako manžel Anny Feliciany, která Poběžovice zdědila, je získal do vlastnictví a spravoval. Byl hejtmanem Plzeňského kraje a v roce 1675 byl povýšen do stavu svobodných pánů. V letech 1682 – 1695 provedl přestavbu poběžovického vodního gotického hradu na raně barokní zámek s nádvořím a arkádami. Do Poběžovic pozval významného sochaře Jana Brokoffa.