Švamberkové byli významný český šlechtický rod. V západních Čechách vlastnili panství na Tachovsku a Poběžovicku. Po vymření Rožmberků v roce 1611 byli krátce i držiteli jejich rozsáhlého panství v jižních Čechách.  

 Jan Jiří byl významný politik Českého království, protestant. Stal se krajským hejtmanem, císařským radou, dvorním sudím a dokonce nejvyšším církevním komorníkem.  

Městu ponechal dosavadní práva a vydal práva nová – pro cech sladovníků a řezníků. V roce 1596 získalo město právo vaření piva s právem prodeje a výčepu ve městě. 

Jan Jiří rozšířil rovněž pravomoci konšelů a městské správy – ve městě se mohla provozovat řemesla, město smělo pečetit své listiny červeným voskem.  

Jan Jiří je pohřben v poběžovickém kostele.