Významný český hudební skladatel období romantismu, autor několika oper a dalších známých skladeb. V letech 1844 – 1847 působil jako vychovatel a učitel hudby v rodině Leopolda Thun Hohensteina, která od roku 1805 poběžovické panství vlastnila. V té době Bedřich Smetana zároveň intenzívně studoval kompozici u významného pražského hudebního pedagoga Josepha Proksche a zejména na venkově v letních měsících měl na svá studia nejvíce času. Z období jeho působení u Thunů máme zachovány především jeho studijní úlohy a na několika svazcích je přímo uvedeno, že vznikly v Ronspergu.