Odhalení sošek a kříže v kapličce u čerpací stanice 

V neděli 6.12.2020 se v 15.00 hodin sešly asi čtyři desítky občanů, aby se zúčastnili slavnostního odhalení a posvěcení nově instalovaných sošek a kovového kříže ve výklencích kapličky u benzínové stanice v Poběžovicích. 

Členy Komise pro poběžovický zámek, která za touto akcí stojí, nenechávala opravená, ale dlouhou dobu prázdná kaplička chladnými, a proto se rozhodli zjednat nápravu. Hledali u pamětníků informace o podobě původních sošek a podařilo se jim najít fotografii, na které byla už jen soška Panny Marie s Ježíškem. Další dva výklenky již byly prázdné. Po dlouhém jednání a zvažování se komise shodla na tom, že v levém výklenku bude soška svatého Antonína Paduánského. V místě jen o několik metrů dále totiž stávala kaplička právě tohoto světce.  

Kaplička byla dlouho prázdná a prázdnotu nemá nikdo rád. Má velkou sílu v tom, že je blízko středu města, kde se pohybuje mnoho osob a sošky s křížem nejsou za mřížemi, či sklem, ale volně přístupné, aby byly každému co nejblíže a mohl si na ně v případě potřeby i sáhnout. Sošky vyrobila v rekordním termínu horšovskotýnská výtvarnice, která vlastní keramickou dílnu, pí Marcela Jeřábková. Pannu Marii podle dochované fotografie a sv. Antonína Paduánského podle vlastního návrhu. Kovový kříž je rovněž dílem regionálního a v tomto případě dokonce místního výtvarníka p. Jana Ďuriše. 

Přítomný domažlický farář P. Miroslaw Gierga po krátké modlitbě pokropil sošky a kříž svěcenou vodou.  

Text: Vojtěch Kotlan 

Přejeme si, aby sošky přinesly štěstí nejen nám, ale i vám všem, kteří přijdete k soškám jen tak na chvíli pobýt.