Současnou podobu schodiště získalo až ve 30. letech 20. století, kdy poběžovické panství vlastnil šlechtický rod Coudenhove-Kalergi. Schody bohužel nebyly položeny na pevný základ, a tak se postupně rozpadaly. Až do roku 2023 byly ve velmi špatném technickém stavu a chůze po nich byla nebezpečná.

Aktuální stav prací:

  • Připraven stavebním projektu  
  • Vydáno stavební povolení  
  • Schválena dotace od SZIF v rámci programu PRV
  • Předpokládaný začátek realizace: duben 2023
  • Odhadovaná cena rekonstrukce: cca 2 500 000 Kč  
  • 19.4. 2023 rekonstrukce zahájena !!!
  • červen 2023 HOTOVO