Zámek je v dezolátním stavu a potřebuje urychlenou pomoc. Vytyčili jsme si celkem čtyři hlavní cíle- jeden větší než druhý.