Zámek je v dezolátním stavu a potřebuje urychlenou pomoc. Vytyčili jsme si dva hlavní stavební cíle, abychom mohli zámek zpřístupnit návštěvníkům.