Podpořte náročné financování potřebných oprav zámku Poběžovice. Rozpočet Města jako majitele zámku na to nestačí. Přispět můžete libovolnou částkou. Děkujeme za vaši pomoc.

„Obnova poběžovického zámku lze kvalifikovati jako velmi významnou kulturní úlohu. Zachrání se tak vynikající objekt, který byl ohrožen právě z důvodu naprosté neznalosti jeho architektonické struktury a hodnoty.“

Stavebně historický průzkum,1972