Poběžovický zámek se nachází na návrší vysoko nad levým břehem potoka Pivoňky, uprostřed města obklopen zelení zámeckého parku.

V současné době je celoročně uzavřený z důvodu špatného stavu. Po plánovaných opravách, které zámku navrátí důstojnou podobu významného šlechtického sídla, bude objekt znovu otevřen zvídavým návštěvníkům.

O průběh rekonstrukce zámku a o sbírkový účet se stará Komise pro zámek Poběžovice, která byla ustanovena Radou města dne 28. 10. 2020.